Chennai, Tamil Nadu, Inde

GPS : 13.0597049, 80.2252278